Ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje, ktoré mu poskytnete pri objednávke, použije výlučne na vybavenie Vašej objednávky. Nikde ich neukladá, neposkytuje tretej strane ani iným spôsobom ďalej nespracuje. Preto sa o svoje údaje báť nemusíte.

08